منشور اخلاقی تعاونی قارچکاران

اصول اخلاقی اعضای شرکت تعاونی قارچکاران

 

تعاونی همکاری، خرد جمعی انصاف و پای بندی به تعهدات ایجاد شرایط همگون فرصت های برابر و رفع تبعیض وجدان کاری و پرهیز از هرگونه داد و ستد ناروا،  اشراف بر توانمندیهای اعضا و عدم پذیرش مسولیت خارج از چارچوب آراسته به حسن رفتاری و ادای احترام اصیل .

برخوردار از بخشایندگی و برازندگی، قدردان و قدرشناس در برابر دیگران، صداقت در گفتار، خیرخواهی در کردار، مراوده دوستانه و مواجهه شفاف با دیگران
مثبت اندیشی توام با خردگرایی شایسته سالاری
مسوولیت پذیری و پاسخگویی و وفاداری،  پاسداشت قانون وایستادگی در مقابل موارد ناروا
خطر پذیری و پایبندی به تصمیمات جمعی، انتقاد پذیری، ارائه پیشنهاد سازنده نشاط گرایی، امید آفرینی، ثبات شخصیت فردی، اجتماعی

سوگند نامه

ما اعضای شرکت تعاونی قارچکاران حاکمیت نمادهای انسانی را نماد اقتدار و کمال فعالیت های حرفه ای خود می دانیم و با پایبندی به مسئولیتهای اخلاقی در همه شئون از جمله حسن رفتار، وقار و متانت، حفظ عزت نفس و حریم خصوصی مدیریت خشم و هیجان، افزایش روحیه شادی، خیرخواهی و شفافیت تقویت روحیه همکاری که ما را در رسیدن به این آرمان یاری گر خواهد بود.

ما اعضا تعاونی هم سوگند می شویم همدلی را در برابر یکدیگر پیشه کرده و در راستای پیشبرد اهداف و ارتقا تعاونی خالصانه و با حسن نیت به تک تک اعضا یاری رسانیم و هرگاه هر یک از اعضا توان خود را برای ادامه همکاری فعالانه در تعاونی از دست داد با کمال صداقت اعلام و گروه را ترک نماییم.

دکمه بازگشت به بالا
بستن